Grb općine Zupa dubrovačka

Sukladno Ugovoru između Općine Župa dubrovačka i Hotela Dubrovačka Riviera i ove će se godine održati adventski program na trgu nasuprot zgrade općine koji je u vlasništvu Hotela Dubrovačka riviera.

Novost je da će ove godine postupak nabave kućica provesti Općina Župa dubrovačka, za razliku od prošle godine  kad je postupak provodila Turistička zajednica Općine .

Model će biti u obliku javnog licitiranja.  Ukupno 6 ponuditelja sa najvećim ponudama ostvarit će pravo na  najam kućica . Početna cijena licitacije utvrđena je temeljem stvarnih troškova koji se odnose na najam kućica u razdoblju od 1. prosinca do 03. siječnja, kao i troškova prijevoza istih. Sukladno spomenutom sporazumu utvrđeno je kako će Hoteli Dubrovačka riviera osigurati opskrbu električnom energijom i da će sa zakupcima kućica sklopiti Ugovore o plaćanju troškova stvarne potrošnje električne energije.

Općina Župa dubrovačka će u svom Rebalansu proračuna osigurati određena sredstva za sufinanciranje prigodnog adventskog programa kojeg će realizirati Turistička zajednica Općine .

Natječaj je objavljen na služenim stranicama Općine Župa dubrovačka u vremenu od 03. do 11. studenog 2022.

Sve  detaljne obavijesti o uvjetima natječaja i mikro lokacijama zainteresirani mogu dobiti u prostorijama Općine Župa dubrovačka na adresi Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini ili na telefon 020 487 476 ili e-mail opcina@zupa-dubrovacka.hr.

 

Obrazac ponude ADVENT 2022 a

javni natjecaj ADVENT 2022a

skica_kućica_advent_2022_01