Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka  08/09 i 06/13) i članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka Jedinstveni upravni odjel Općine Župa dubrovačka objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za raspored sredstava za potporu obiteljima na području Općine Župa dubrovačka, a za kupnju knjiga i ostalog školskog pribora djeci koja su redovno upisana u školsku godinu 2017./2018.

I.

Općina Župa dubrovačka isplatit će potporu obiteljima s područja Općine Župa dubrovačka za svako dijete koje se redovno školuje obiteljima čiji iznos ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 2.000,00 kuna po članu obitelji.

(Pod obiteljima podrazumijevaju se isključivo roditelji i njihova djeca.)   

 

Potpore obiteljima iznose:

500,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 2. do 4. razreda

700,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 5. do 8. razreda

1.000,00 kuna po djetetu za srednjoškolsko obrazovanje

                                                                      II.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz stavka I. ovog poziva podnose se Odsjeku za društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, najkasnije do petka, 15. rujna 2017.g.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
 • potvrdu djeteta o redovnom upisu u školsku 2017./2018. godinu,
 • potvrde o primanjima roditelja za tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva (kod razvedenih roditelja potvrdu o primanjima roditelja kojem je dijete povjereno pravomoćnom sudskom odlukom za tri mjeseca koja prethode mjesecu podnošenja zahtjeva i pravomoćnu sudsku odluku o razvodu braka kojom je utvrđena visina alimentacije)
 • rodni list djeteta predškolske dobi ( u svrhu dokazivanja broja članova obitelji )
 • potvrda o statusu redovnog studenta ( u svrhu dokazivanja broja članova obitelji )
 • preslik broja tekućeg računa

III.     

Općina Župa dubrovačka isplatit će iznos iz članka I. za svako dijete koje se redovno školuje jednoroditeljskim obiteljima i djeci bez oba roditelja bez obzira na visinu  ukupnih mjesečnih primanja.

IV.

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz  stavka III. ovog poziva podnose se Odsjeku za društvene djelatnosti i kulturu Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48,  najkasnije do petka 15. rujna 2017.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • preslik osobne iskaznice roditelja,
 • smrtni list roditelja
 • rodni list djeteta
 • potvrdu djeteta o redovnom upisu u školsku 2017./2018. godinu,
 • preslik broja tekućeg računa

V.

Za ostvarivanje prava iz stavka I ovog Poziva podnositelji zahtjeva (roditelji) ne smiju imati dugovanje prema Općini Župa dubrovačka.

            VI.

Nepotpuni zahtjevi , kao i zahtjevi  koji se ne dostave u zadanom roku odnosno ne zadovoljavaju navedene uvjete, neće se razmatrati.

 

Srebreno, 04. rujna 2017.g.

 

zahtjev-br-1-pomoc-za-knjige-2017-2018

zahtjev-br-2-pomoc-za-knjige