Grb općine Župa dubrovačka

Načelnik Općine Župa dubrovačka, na temelju članaka od 96. do 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) objavljuje
J A V N U R A S P R A V U O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA „GROBLJE“
1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“ održat će se u razdoblju od 08. prosinca 2017. do 15. prosinca 2017. , organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
1. Javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“ bit će svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Župa dubrovačka na adresi Vukovarska 48, 20207 Mlini. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“, te sažetak za javnost.
2. Javno izlaganje održat će se u 12. prosinca 2017. u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka (III kat) na adresi Vukovarska 48, 20207 Mlini.
3. Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina (sudionici u javnoj raspravi) daju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“na slijedeći način:
– Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne samouprave dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“ do 15. prosinca 2017. Ukoliko se do ovog roka ne dostave pisana očitovanja smatrat će se da nemaju primjedbi.
– Građani i udruge i vlasnici nekretnina imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“, imaju pravo postavljati pitanja u tijeku javnog izlaganja o predloženim riješenjima, mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, mogu dati prijedloge i primjedbe u roku trajanja javne rasprave. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom, adresom pošiljatelja, dokazom pravnog interesa (ukoliko narav primjedbe zahtjeva) neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe dostavljaju na adresu Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, 20207 Mlini s naznakom „Javna rasprava za II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Groblje“ najkasnije do 15. prosinca 2017.
Općinski načelnik
Silvio Nardelli