Izmjene i dopune proračuna Općine Župa dubrovačka 2022-2 u 2022-3
Preuzmi dokument: Word

II. Izmjene i dopune odluke o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu.
Preuzmi dokument: Word