Temeljem članka 27. i 28. Odluke o groblju Dubac (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 14/21), te prethodne suglasnosti Nadzornog odbora društva od 18.07.2023.g., Uprava groblja donosi sljedeći

CJENIK

o visini naknade za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na postavljanju grobne opreme s primjenom od 01.08.2023. godine

I.

Određuje se naknada za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na postavljanju grobne opreme:

NAKNADA:

1. Naknada za izdavanje uvjeta za postavljanje nadgrobnog uređaja

  • 65,00 Eur  (489,74 kn)

2. Naknada za kontrolu izvođenja i pregled izvedenih radova nadgrobnog uređaja

  • 20,00 Eur (150,69 kn)

3. Naknada za izdavanje uporabne dozvole

  • 15,00 Eur (113,02 kn)

Sve gore navedene cijene su bez iskazanog PDV-a od 25%, te će se isti obračunati prilikom ispostavljanja računa izvođaću radova, odnosno korisnicima.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donoienja, a primjenjuje se od 01.08.2023.godine.

 

Direktor:
Đuro Lonza

Odluka – Preuzmi PDF