Grb općine Župa dubrovačka

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/20_milijuna_kuna_za_proizvodnju_energije_na_krovovima_kuca/.