ZA MJEŠTANE ŽUPE DUBROVAČKE U SHERATONU DODATNO JAVNO IZLAGANJE STUDIJE  UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PROMETNICU DUBROVNIK- ZRAČNA LUKA ( ČILIPI)

 

U utorak 5. rujna 2023. godine u 17:00 sati u zgradi sveučilišnog kampusa Sveučilišta u Dubrovniku, održat će se Javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš za prometnicu Dubrovnik- zračna luka (Čilipi  ).

Na traženje općinskog načelnika  Općine Župa dubrovačka organizirana je i dodatna prezentacija cijele trase brze ceste sa posebnim naglaskom na područje Župe dubrovačke . Prezentacija će se održati u srijedu 6. rujna u kongresnoj dvorani Hotela Sheraton s početkom u 17:00 sati .

Za sve zainteresirane posjetitelje bit će osiguran besplatan parking ispred hotela Sheraton.

Silvio Nardelli: „Pozivam mještane Župe dubrovačke da nam se pridruže  na prezentaciji i daju svoje primjedbe, prijedloge na studiju utjecaja na okoliš za prometnicu Dubrovnik- Zračna luka (Čilipi), a sve sa željom da pronađemo najbolje i najkvalitetnije rješenje za nas koji tu živimo.“

Javna rasprava: Studija o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik-Zračna luka Čilipi

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu  okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
CESTE DUBROVNIK-ZRAČNA LUKA (ČILIPI)
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

  1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik-Zračna luka (Čilipi), Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija. Prema zamolbi za pravnu pomoć javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije.
  2. Javna rasprava o Studiji trajat će 30 dana, u vremenu od 16. kolovoza do 14. rujna 2023.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, u službenim prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, te u službenim prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 7, Cavtat, u roku određenom za javnu raspravu, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i netehnički sažetak Studije te knjiga primjedbi. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
  4. Javno izlaganje o Studiji održat će se u utorak, 5. rujna 2023. u 17:00 sati, u zgradi sveučilišnog kampusa Sveučilišta u Dubrovniku (stara bolnica), Branitelja Dubrovnika 41 u Dubrovniku.
  5. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
  6. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Dokumeti:

Odluka ministarstva: Poveznica

Studija o utjecaju na okoliš: Preuzmi PDF

Studija o utjecaju na okoliš – knjiga priloga: Preuzmi PDF

Netehnički sažetak: Preuzmi PDF