Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župa dubrovačka

EU projekt
EU = Europska unija

 

 

 

Zajedno do fondova EU (Europske unije)      

Općina Župa dubrovačka sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 13.05.2021. 

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom „Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta za Općinu Župa dubrovačka“.

Mobilno = pokretno

Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“. 

Specifični cilj projekta je potaknuti i povećati odvajanje te odvojeno prikupljanje različitih kategorija otpada na području općine Župa dubrovačka. 

Opći cilj projekta je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada. 

Sažetak projekta

Glavne projektne aktivnost su:

 • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta
 • Izobrazno-informativne aktivnosti

Izobrazno = edukativno

Rezultati projekta su:

 • Uspostava funkcionalnog reciklažnog dvorišta – mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine Župa dubrovačka
 • Podizanje razine svijesti stanovništva općine Župa dubrovačka o važnosti odvajanja otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

Ukupna vrijednost projekta: 170.500,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 144.925,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 13.05.2021. do 13.05.2022.
Kontakt osoba: Jure Marić, opcina@zupa-dubrovacka.hr

www.strukturnifondovi.hr
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/programmes/2014-2020/croatia/2014hr16m1op001

SAZVANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sazvana 1. konstituirajuća sjednica općinskog vijeća za 16.LIPNJA (srijeda) 2021. godine u 14:00 sati.

Nakon utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora 2021.godine za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, pročelnik JUO saziva 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća.

Na sjednici će se izabrati predsjednik i podpredsjednik Općinskog vijeća i radna tijela Općinskog vijeća.

Dnevni red 1. konstituirajuće sjednice

Kartica za ulazak u lučicu Srebreno

Obavještavamo vlasnike kartica za ulazak u lučicu Srebreno da do 11.lipnja 2021. godine uplate iznos od 300,00 kuna na žiro račun Općine Župa dubrovačka

IBAN: HR5924070001860200001
MODEL: HR 68
POZIV NA BROJ: 7706-OIB

Vlasnicima kartica koji ne izvrše uplatu, kartice će biti poništene odnosno s istima se neće moći ući u lučicu Srebreno.

Također napominjemo da vlasnici vezova u lučici Srebreno, koji do sada nisu imali važeću karticu, pravo na istu mogu ostvariti uplatom od 450,00 kuna na navedeni račun. Uz dokaz o plaćanju i registraciji (vlasnosti) plovila, potrebnu karticu možete preuzeti u Općini Župa
dubrovačka.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina – 2021

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka“ broj 1/10, 15/13 i 6/18) (u daljnjem tekstu: Odluka), članka 2. Tarife naknada za korištenje javnih površina („Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka“ broj 12/16) (u daljnjem tekstu: Tarife) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka KLASA: 363-05/21-01/07, URBROJ: 2117/08-01-21-1, od 27. svibnja 2021. godine, Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije i Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka raspisuju

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina

 

I.

Predmet natječaja su javne površine na području Općine Župa dubrovačka za namjene i djelatnosti, kako slijedi:
01. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Šetalište dr. Franja Tuđmana – za postavljanje 7 pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih putovanja – 7 x 5 m2 (ukupno 35 m2),
02. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u parku Striježice – površine raspoređene uz šetnicu za postavljanje pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih putovanja i izleta – 7 x 5 m2 (ukupno 35 m2),
03. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina (ispod vanjske teretane) za postavljanje jednog štanda (5 m2) za prodaju voća i voćnih prerađevina, te jednog štanda (5 m2) za prodaju rukotvorina, suvenira, plažnih rekvizita i opreme,
04. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, u parku Striježice, kod dječjeg igrališta, za postavljanje jednog štanda (5 m2) za prodaju palačinki i sokova, te jednog štanda (5 m2) za prodaju rukotvorina, suvenira, plažnih rekvizita i sl.
05. dio čest. zem. 747 K.O. Brašina, u parku Striježice uz šetnicu – površina za postavljanje hladnjaka za prodaju sladoleda – (5 m2),
06. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina (kod vanjske teretane) za postavljanje baldehina za masažu (10 m2);
07. dio čest. zem. 738/2 K.O. Brašina, na platou sjeverozapadno od ”Čeških banja” – za postavljanje 2 kioska trgovačko-ugostiteljske namjene (2 x 15m2), ugostiteljskih stolova (2 x 30 m2),
08. dio čest. zem. 808/1 K.O. Brašina, Vukovarska ulica, ispred čest. zgr. 252 (zgrada Općine), površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 15 m2,
09. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 63 m2,
10. dio čest. zem. 971 K.O. Plat, Pod Maslovo – površina za postavljanje ugostiteljskih stolova – 34 m2 i površina za postavljanje hladnjaka za prodaju sladoleda – 5 m2,
11. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Šetalište dr. Franja Tuđmana – površina za postavljanje kioska za prodaju pekarskih proizvoda (kruha, peciva, kolača i sl.) te sokova i drugih napitaka – 12 m2,
12. dio čest. zem. 333/3 obje K.O. Čibača, u poslovnoj zoni – površina za postavljanje više kioska i štandova različite namjene – ukupno 200 m2,
13. dio čest. zem. 457/3 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, 1 parking mjesto,
14. dio čest. zem. 436/3 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 16 parking mjesta broj 1 i od 3 do br. 17,
15. dio čest. zem. 741/1 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 6 parking mjesta od broja 18 do broja 23,
16. dio čest. zem. 748/2 k.o. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 13 parking mjesta od broja 25 do broja 37,
17. dio čest. zem. 752/2 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice – 20 parking mjesta od broja 38 do broja 57, i to: 1 x 7, 1 x 2, 1 x 5, 2 x 3 parking mjesta,
18. dio čest.zem. 1525/1 k.o. Brašina, Šetalište Marka Marojice, kod kuće Mišetić – 1 parking mjesto,
19. dio čest. zem. 1525/1 K.O. Brašina, Šetalište Marka Marojice, ispred HE Zavrelje – 5 parking mjesta od broja 58 do broja 62,
20. dio čest.zem. 1525/1 k.o. Brašina, Šetalište Marka Marojice, istočno od ulaza u HE Zavrelje – 1 parking mjesto,
21. dio čest. zem. 84/1 K.O. Zavrelje, Šetalište Marka Marojice – 11 parking mjesta od broja 63 do broja 73,
22. dio čest. zem. 732 K.O. Soline – 1 x 3 i 1 x 2 parking mjesta (5 parking mjesta),
23. dio čest. zem. 835/5 K.O. Soline – 1 parking mjesto,
24. dio čest. zem. 1169 K.O. Plat, (kod crkvice Sv. Duha) jedno parking mjesto.
25. dio čest. zem. 930/1 K.O. Soline, kod kućnog broja Smokovijenac 46, uz lokalnu nerazvrstanu cestu D8 – HE Dubrovnik, 11 parking mjesta od broja 1 do broja 11,
26. dio čest. zem. 456/7 K.O. Brašina, Popolica – 15 parking mjesta od broj 1 do broja 15,
27. dio čest. zem. 456/6 K.O. Brašina, Popolica, kod kuće Đurković – 3 parking mjesta od broja 1 do 3,
28. dio čest. zem. 780/2 K.O. Brašina, ispred zgrade MLINI d.o.o. u Srebrenom, Vukovarska 44, – 8 parking mjesta od broja 1 do broja 8,
29. dio čest. zem. 1423/12 K.O. Brašina, Put dr. Ante Starčevića, kod zdravstvene stanice, – 6 parking mjesta od broja 1 do broja 6,
30. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Srebreno, Šetalište Dr. Franja Tuđmana, kod caffe bara Luna, – 15 parking mjesta od broja 1 do broja 15,
31. dio čest. zem. 171 K.O. Buići – 1 parking mjesto za autobus,
32. dio čest. zem. 50/1 K.O. Zavrelje, uz morsku taracu u Mlinima, 4 mjesta za postavljanje reklamnih panoa dimenzija 1m x 0,8 m,
33. dio čest. zem. 333/3 K.O. Čibača, kod poslovnog centra Spiona, za postavljanje većih reklamnih panoa,
34. dio čest. zem. 748/2, 741/1, 775/6 i 775/2 K.O. Brašina, u parku Striježice, za postavljanje reklamnih panoa ( do 1 m2 ) i smjerokaza,
35. dio čest. zem. 333/3 i 326/2 obje K.O. Čibača, u poslovnoj zoni – površina za prodaju presadnica povrća, cvijeća te ukrasnog i začinskog bilja – 3 x 5 m2 (ukupno 15 m2),
36. dio čest. zem. 1433/4 K.O. Brašina, Srebreno, Šetalište Dr. Franja Tuđmana 10, za iznajmljivanje električnih bicikla i električnih romobila,
37. čest.zem. 1021 K.O. Zavrelje (muo Mlini) 18 parking mjesta.
38. dio čest.zem. 456/3 K.O. Brašina, Popolica kod kućnog broja 118, jedno parking mjesta,

II.

Detaljnije obavijesti o navedenim lokacijama zainteresirani mogu dobiti u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa dubrovačka, Srebreno radnim danom u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

III.

Javne površine iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 34., 36., 37.,38. i 39 daju se u zakup u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 30. rujna 2021. godine.

Javne površine iz točke 28., 31. i 33. daju se u zakup u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 30. travnja 2021. godine.

Javne površine iz točaka 7. i 11. daje se u zakup u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 30. travnja 2025. godine.

Zakupcu iz točke 7. osiguran je električni priključak dok ostali zakupci samostalno (po potrebi) osiguravaju električni priključak za navedene lokacije, te eventualne dozvole nadležnih organa.

IV.

Početni mjesečni iznos zakupnine za korištenje javne površine iz točke 7., 8., 9., i 10. – za postavljanje ugostiteljskih stolova iznosi 2,00 kune po m2 na dan.

Početni iznos naknade za korištenje javnih površina za postavljanje stolova, pultova (štandova) i slično, a za prodaju suvenira, bižuterije, proizvoda domaće radinosti, prodaju presadnica povrća, cvijeća te ukrasnog i začinskog bilja i slično, kao i za postavljanje baldehina, te aparata za prodaju osvježavajućih pića (mikser) te aparata/hladnjaka za sladoled (konzervatori) 7,00 kuna za 1 m2 dnevno, s tim da je najmanja površina zakupa 5 m2 .

Početni iznos zakupnine za postavljanje pultova za prodaju brodskih karata i informativnih pultova za promicanje turističkih putovanja i izleta, 10,00 kuna za 1 m2 dnevno, s tim da je najmanja površina zakupa 5 m2.

Početni iznos zakupnine za korištenje javne površine za postavljanje kioska svih namjena iznosi 1.000,00 kn/mjesečno.

Za parking mjesta iz točke 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 28. i 30. utvrđuje se početni iznos zakupnine od 7,00 kuna/dan, a za parking mjesta iz točke 18., 19, 20., 21. i 31. i 37. utvrđuje se početni iznos zakupnine od 10,00 kuna/dan.

Za parking mjesta iz točke 26., 27., 38. i 39. utvrđuje se početni iznos zakupnine od 5,00 kuna/dan.

Za iznajmljivanje bicikla i romobila iz točke 36. utvrđuje se početni iznos zakupnine od 200,00 kuna po komadu mjesečno.

Za postavljanje reklamnih panoa iz točke 32., 33., 34. utvrđuje se početni iznos od 50,00 kuna/m2 mjesečno.

V.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete za obavljanje navedenih djelatnosti, osim za točke 13., 14., 15., 16., 17., 18.,19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 37. i 38.

VI.

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za javne površine iz točke 37. glave I. iznosi 300,00 kuna, a uplaćuje se na žiro-račun Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije broj: HR4024070001100306029, model HR00, i OIB.

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju za ostale javne površine moraju položiti jamčevinu, a uplaćuju je u korist Proračuna Općine Župa dubrovačka IBAN: HR5924070001860200001, model: HR68, poziv na broj: 5738 – OIB.
– Jamčevina za sudjelovanje u natječaju za zakup javnih površina iz točke 7., 11., 12. iznosi 3.000,00 kn.
– Za zakup javnih površina iz točaka 26., 27., 38. i 31. jamčevina iznosi 150,00 kn, iz točaka 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 28. i 30. jamčevina iznosi 200,00 kuna, a iz točaka 18., 19, 20., 21. i 31. i 37. jamčevina iznosi 300,00 kuna.
– Za zakup javne površine iz točke 8. jamčevina iznosi 1.000,00 kn, a iz točaka 9. i 10. jamčevina iznosi 2.000,00 kuna.
– Za zakup javnih površina iz točke 3., 4., 5. i 36. iznosi 1.000,00 kn, a iz točke 1., 2. i 6. iznosi 2.000,00 kuna.
– Za zakup javnih površina iz točke 32., 33., i 34. iznosi 100,00 kuna.

Odabranom ponuditelju koji je sklopio ugovor o zakupu javne površine, jamčevina se ne vraća nego uračunava u posljednji mjesec ugovorene zakupnine.

Ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 60 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Uplaćena jamčevina se ne vraća ukoliko odabrani ponuditelj odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

VII.

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je zaključiti Ugovor o zakupu javne površine u roku od 8 (osam) dana po primitku obavijesti. U protivnom smatrat će se da je odustao od Ugovora, a jamčevina neće biti vraćena.

VIII.

Rok za podnošenje ponuda za natječaj je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.
Ponude se podnose kako slijedi:
1) Ponude za javne površine iz točke 39. (muo Mlini) se podnose Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije, poštom preporučeno ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, s naznakom
”ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU MUO MLINI – NE OTVARAJ”.

2) Ponude za sve ostale javne površine se podnose Općinskom načelniku Općine Župa dubrovačka, poštom preporučeno ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini, s naznakom

”ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU- NE OTVARAJ”.

IX.

Ponuda mora obvezno sadržavati:
• oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev
• iznos ponuđene zakupnine
• točan opis s mjerama štanda ili kioska koji se namjerava postaviti (po mogućnosti fotografiju)
• namjenu, odnosno djelatnost koja će se obavljati na javnoj površini
• za javne površine namijenjene parkiranju osobnih vozila navesti broj traženih parking mjesta te NAZNAČITI I REDNI BROJ TRAŽENOG PARKING MJESTA (koja u natječaju imaju brojeve).

X.

Uz ponudu, sudionici natječaja dužni su dostaviti:
1. dokaz o uplaćenoj jamčevini
2. potvrdu ili ovjereni preslika potvrde o državljanstvu Republike Hrvatske ili preslika osobne iskaznice
3. preslika obrtnice za fizičke osobe
4. preslika rješenja o upisu u Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga
5. upis ili ovjereni preslika upisa u registar Trgovačkog suda (za pravne osobe)

XI.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Općini Župa dubrovačka do dana zaključenja natječaja.

XII.

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se sukladno odredbama Odluke.

XIII.

Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Općinski načelnik

Silvio Nardelli

 

JAVNI NATJEČAJ JAVNE POVRŠINE

Potpora u poljoprivredi za 2021.

Općina Župa dubrovačka objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu male vrijednosti u poljoprivredi. Rok podnošenja zahtjeva je 28.02.2021. ili do utroška sredstava. Proračunska sredstva potpore su, uslijed krize izazvane epidemijom, smanjena. U svrhu održavanja trajnih nasada dodjeljuje se potpora za kupnju gnjojiva i zaštitnih sredstava u visini najviše 1.250,00 kn.

Općina pruža pomoć Glini, Petrinji i Sisku

Još od jučer u kontaktu smo sa Županom Sisačko-moslavačke županije i gradonačelnikom grada Gline i situacija nije dobra, samo na području Gline stradalo je preko 90% kuća.

Nama je nažalost još od rata poznat osjećaj gubljenja vlastitog doma te zaista suosjećamo sa svim ljudima koji su izgubili krov nad glavom.

Sinoć sam kontaktirao sve vijećnike Općinskog vijeća te ćemo već danas elektronskom sjednicom kroz rebalans proračuna za početak osigurati 150.000,00 kn za pomoć stradalim područjima, a u dogovoru sa županom Sisačko-moslavačke Županije uplatiti ćemo ga preko županije obzirom da je pomoć potrebna i na području Gline, Petrinje i Siska.

Kompletan DVD Župa dubrovačka stavio se na raspolaganje županijskom zapovjedniku, gops. Simoviću za sve aktivnosti koje se ocijene potrebnim, a moram se zahvaliti i poduzetnicima, gosp. Vicku Kristoviću – Ban promet, gosp. Ivici Kisiću – Obrt Car, gosp. Miroslavu Biondiću, gosp. Nikši Mandunu i gosp. Luku Miloslaviću koji su se već jučer stavili na raspolaganje zajedno sa svojom mehanizacijom i vozilima te izrazili spremnost odlaska na stradala područja kako bi pomogli u raščišćavanju bez ikakve naknade.

Zahvaljujem i svim ostalima koju su zvali i ponudili pomoć kao i svim udrugama i volonterima koji su počeli s prikupljanjem pomoći za stradala područja. U tu svrhu smo u dogovoru s ravnateljem Osnovne škole osigurali mjesto prihvata u zgradi stare škole na Kantulama, a Općina će svakako pomoći organizirati prijevouz prikupljenih potrepština do Gline, Petrinje i Siska, svakako u dogovoru s stožerom civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije.

Prema informacijama koje imam akcije prikupljanja potrepština organizirane su na više mjesta, volonteri u staroj školi, Nogometni klub Župa dubrovačka u svojim prostorima u Čibači, Dječji vrtić, Mjesni odbor Donji Brgat u domu na Donjem Brgatu, udruga Plat u Platu, mladež HDZ-a također u staroj školi na Kantulama.

Općina podržava akcije na svim lokacijama i svakako stojimo na raspolaganju za sve organizacijske potrebe te naravno prijevoz.

Sukladno današnjim saznanjima i uputama stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije zbog velikih količina već pristigle pomoći i nemogućnosti skladištenja iste, prijevoz prikupljenih potrepština osigurati ćemo u prvim danima sljedeće godine, sve prema dogovoru sa službama na terenu.

Općinski načelnik

Silvio Nardelli

Biskup Mate Uzinić u obilasku prostora budućeg Pastoralnog centra i Groblja Dubac

U sklupu dogovorene posjete biskup Mate Uzinić i generalni vikar don Hrvoje Katušić, u pratnji župnika župe Svetog Ilara don Miljenka Babaića , općinskog načelnika Silvia Nardellia i pročelnika Jure Marića , obišli su prostor budućeg Pastoralnog centra.
Već ranije u suradji Općine , Biskupije i Hrvatske udruge arhitekata proveden je javni međunarodni arhitektonski natječaj i izabrano je najuspjelije urbanističko rješenje. Sukladno tom Rješenju na zemljištu koje je u vlasništvu Općine Župa predviđena je izgradnja plivališta i sportske dvorane , dok je na zemljištu koje je u vlasništvu Biskupije predviđena izgradnja crkve i Pastoralnog centra.

Obostrana je želja da se sukladno mogućnostima čim prije, etapno , započne sa izradom projektne dokumentacije.

Sa direktorom Groblja Dubac, gosp. Đurom Lonzom isti su obišli i gradilište budućeg groblja gdje se biskup upoznao sa aktivnostima koje su trenutno u tijeku , a vezane su za samu izgradnju groblja, kao i sa dinamikom budućih radova .

Biskup Uzinić se sa posebnom pažnjom zanimao za „Biblijski vrt „ koji je planiran oko ostataka stare crkve Svetog Vlaha kao i za lokacijom buduće kapele koja je predviđena u sklopu projekta.

Nakon obilaska u prostorima Općine nastavljeno je sa radnim sastankom vezano za detaljnije upoznavanje sa projektnom dokumentacijom Groblja Dubac te sa ostalim temama od općeg interesa za Općinu i Biskupiju.

Dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 022-05/17-09/01
URBROJ: 2117/08-02-20-30
Srebreno, 28. listopada 2020.

Vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Župa dubrovačka
– S V I M A –

Sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za srijeda 4. studenoga 2020.godine s početkom u 16:00 sati u velikoj vijećnici Općine Župa dubrovačka, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije ista će se organizirati elektronskim putem, o čemu će Vijećnici
biti pravodobno obavješteni.

Za sjednicu se predlaže:
Dnevni red:

 1.  Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
 2.  Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2020. godinu
 3.  Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
 4.  Prihvaćanje Zaključka o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Župa dubrovačka
 5.  Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o privremenoj novčanoj pomoći
 6.  Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka
 7.  Prihvaćanje Odluke o Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
 8.  Prihvaćanje Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
 9.  Prihvaćanje Ugovora o zamjeni nekretnina sa Sveučilištem u Dubrovniku
 10.  Prihvaćanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje pristupne prometnice (Srijemsi i dr.)
 11.  Prihvaćanje Zaključka o prodaji dijela čest. zem. 982 i 84/1 obje Z.Ul. 46 k.o. Zavrelje-Vito Marega
 12.  Prihvaćanje Zaključka o kupnji nekretnine – Butigan i dr.
 13.  Prihvaćanje Dodatka I ugovora s Goranom Žuvelom
 14.  Vijećnička pitanja

Predsjednik Općinskog vijeća
Lovorko Klešković, v.r.

Napomena:
Materijali za 7. i 8. točku se ne dostavljaju zbog obimnosti,
te se uvid u iste može izvršiti u uredovno radno vrijeme
u prostorijama Općine (isti su materijali bili na javnom savjetovanju
sa javnošću od 21.09.-21.10. 2020.g.)