U palači Ranjina, u petak su  župan Dubrovačko-neretvanske županije, gosp. Nikola Dobroslavić i općinski načelnik, gosp. Silvio Nardelli, u prisustvu suradnika, potpisali Sporazum o zajedničkom ulaganju u Osnovnu školu Župa dubrovačka.

Navedenim sporazum dogovoreno je da će Općina financirati:

  • izradu Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Župa dubrovačka , te projektiranje tzv. tople veze između škole i sportske dvorane na lokaciji Mljekara, Župa dubrovačka
  • izradu tri varijantna rješenja (uključujući trodimenzionalni (3D) prikaz) planiranog zahvata rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Župa dubrovačka i tzv. tople veze za sportsku dvoranu na lokaciji Mljekara, Župa dubrovačka,
  • postavljanje kliznih vrata na ulazu u zonu škole te postavljanje i popravke ograde oko školskog dvorišta kao i pojačanu kontrolu korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole, sve sukladno preporukama Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Župa dubrovačka,

dok će Županija financirati izradu Idejnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Župa dubrovačka i sportske dvorane na lokaciji Mljekara, Župa dubrovačka (dogradnja škole i izgradnja tople veze između zgrade škole i sportske dvorane).

Nakon ishođenja lokacijske dozvole u planu je zajedničko financiranje nastavka izrade projektne dokumentacije tj. Glavnog i Izvedbenog projekta te nadamo se čim prije i samoj izgradnji.

Kroz ovaj projekt predviđena je dogradnja osnovne škole i izgradnja tople veze između glavne zgrade i nove dvorane. Navedenim radovima omogućilo bi se potrebno povećanje kapaciteta škole za nastavak izvođenje jednosmjenskog rada kao i normalna komunikacija s dvoranom neovisno o vremenskim uvjetima.

Osnovna škola Župa dubrovačka je s 850 učenika, nakon Metkovića, najbrojnija škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a s konstantnim priljevom od preko 100 prvašića posljednih par godina, promjene u odgojno-obrazovnom procesu te kroničan nedostatak prostora ovo zasigurno jedna od najvažnijih investicija, posebno iz razloga jer će omogućiti nastavak jednosmjenskog rada u OŠ Župa dubrovačka.

Današnje potpisivanje Sporazuma samo je nastavak uspješne suradnje Županije kao osnivača i Općine Župa dubrovačka koja je samo od 2015. godine u Osnovnu školu Župa dubrovačka uložila preko 12.000.000,00 kuna.

Osim financiranja izgradnje školske sportske dvorane u koju je Općina uložila 8,5 milijuna kuna Općina je za potrebe dogradnje skole u cijelosti  financirala kupnju zemljišta u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna kuna. Također donesen je  Urbanističkoi plan uređenja ”Školski centar” za koji je izdvojeno 100.000,00 kn, čime se stvorila podloga za izradu kvalitetne projektne dokumentacije kako bi se mogla iskoristiti sredstva EU kako za projektnu dokumentaciju tako i za samu gradnju.

U uređenje dodatnih učionica u prostorijama ”stare” škole na Kantulama prošle godine uloženo je preko 200.000,00 kn. Već više godina Općina većim dijelom financira cjelodnevni boravak djece u školi za što se godišnje izdvoji gotovo 400.000,00 kn.

Osim navedenog, Općina svake godine sufinancira asistente u nastavi, rad školskog sportskog kluba, kupnju opreme, realizaciju školskih projekata temeljem javnog poziva. Vrijedno je napomenuti kako Općina Župa dubrovačka izdvaja finacijsku pomoć socijalno ugroženim obiteljima za kupnju školskog pribora i opreme za školu, te svake godine osigurava poklon pakete dobrodošlice prvašima, kao i dar djeci za svetog Nikolu.

Jedna od točaka Sporazuma odnosi se na postavljanje kliznih vrata na ulazu u zonu škole te postavljanje i popravke ograde oko školskog dvorišta kao i pojačanu kontrolu korištenja školskog dvorišta i parkinga koji je u vlasništvu škole.