Grb općine Župa dubrovačka

Predsjednik Općinskog vijeća Lovorko Klešković sazvao je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka za srijedu, 30. siječnja 2019. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d  :

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prihvaćanje Zaključka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu i izmjenama i dopunama Programa rada za 2019.
 3. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019.
 4. Prihvaćanje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
 5. Prihvaćanje Odluke o komunalnom doprinosu
 1. Prihvaćanje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
 2. Prihvaćanje Plana i programa korištenja javnih površina za 2019.
 3. Prihvaćanje Zaključka o kupnji zemljišta- Udruga Bratstvo sv. Josipa
 4. Prihvaćanje Zaključka o sklapanju Sporazuma s Udrugom Bratstvo sv. Josipa
 5. Prihvaćanje Odluke o držanju domaćih životinja – materijali će biti uručeni na sjednici
 6. Prihvaćanje javnog natječaja za kupnju zemljišta
 7. Vijećnička pitanja