Općina Župa dubrovačka provodi Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinca 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).

Potpore su dodjeljuju za:
– Mjera1. Edukacija i stručno osposobljavanje u iznosu 40% dokumentiranih izdataka, ali ne više od 1.000, oo kn godišnje po korisniku
– Mjera 2. Poticanje biljne proizvodnje u iznosu 70 % dokumentiranih izdataka, ali ne više od 3.000,00 kn godišnje po korisniku
– Mjera 3. Ekološka poljoprivreda u iznosu 40 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 1.500,00 kn godišnje
– Mjera 4. Sudjelovanje na sajmovima i izložbama u iznosu od 40 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 1.000,00 kn godišnje
– Mjera 5. Osiguranje od šteta u iznosu 10 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 2.000,00 kn godišnje
– Mjera 6. Navodnjavanje poljoprivrednih površina u iznosu 50 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 2.000,00 kn godišnje
– Mjera 7. Gnjojivo i zaštitna sredstva u iznosu 70 % dokumentiranih izdataka ali ne više od 3.500,00 kn godišnje