Novosti odsjeka

Ponovljena Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Kupari I”

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA Jedinstveni upravni odjel KLASA: 350-02/19-01/13 URBROJ: 2117/08-07-19-03 Srebreno, 12. prosinca 2019. Na temelju članaka 94.-104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka načelnika Općine Župa dubrovačka (Klasa: 350-02/19-01/13, Urbroj: 2117/08-07-19-02) od 12. prosinca 2019. godine, Općina Župa dubrovačka objavljuje:                                                         PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU […]