U tijeku je obnova dokumentacije korisnika stalnih novčanih pomoći Općine Župa dubrovačka

  U tijeku je prikupljanje dokumentacije za produženje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Općine Župa dubrovačka.  Veliki broj korisnika tijekom prošle godine ostvarivao je pravo na stalnu novčanu naknadu od 100, 150, 200 ili 300 kuna mjesečno, ovisno o pravu. Riječ je o osobama s niskim mirovinama, korisnicima nekih od prava s centra za socijalnu […]