Novosti odsjeka

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina (u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 2. Tarife naknada za korištenje javnih površina (u daljnjem tekstu: Tarife) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka KLASA: 363-05/18-01/05, URBROJ: 2117/08-01-18-1, od 13. ožujka 2018. godine, Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije i Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka raspisuju JAVNI NATJEČAJ […]

Sve novosti...