Novosti odsjeka

POZIVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA O p ć i n s k i   n a č e l n i k   KLASA: 601-01/18-01/04 URBROJ: 2117/08-01-18-2 Srebreno, 31. srpnja 2018.   Na temelju zaključka Općinskog vijeća Općine Župa Dubrovačka, KLASA: 601-01/18-01/04, URBROJ: 2117/08-02-18-1 od 30. srpnja 2018. godine, raspisujem:  POZIVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP […]

Sve novosti...