Novosti odsjeka

IZVJEŠĆE o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima prije pokretanja postupka javne nabave u predmetu Uređenje obalne šetnice u naselju Srebreno I. faza

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA O p ć i n s k i   N a č e l n i k       Klasa: 361-01/17-01/03 Urbroj: 2117/08-07-17-3   Srebreno, 08. veljače  2017. godine Sukladno članku 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) objavljuje se IZVJEŠĆE o prihvaćenim […]

Sve novosti...