Novosti odsjeka

J A V N I N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA O p ć i n s k i  n a č e l n i k   KLASA: 372-01/15-01/04 URBROJ: 2117/08-01-19-7   Srebreno, 6. veljače 2019.   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (”Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18) Općinski načelnik […]

Sve novosti...